Úvodní slovo

Jedná se o Biorezonanční vyšetření – počítačová diagnostika 21. století – technologie, kterou mnoho odborníků považuje za nejvýkonnější a nejšetrnější diagnostickou metodu současnosti.

Oberon je diagnostický a harmonizační přístroj, který pracuje na zcela vědecké bázi a patří k nejmodernějším v celostní medicíně. Ukazuje, co je v našem těle v nepořádku, dokáže upozornit na problémy, které v našem organismu teprve vznikají a je stejně tak schopen vyhledat příčiny mnoha různých onemocnění.

Jste zváni na preventivní prohlídku zdravotního a energetického stavu vašeho organismu na unikátním přístroji Oberon, který je určen především k prevenci a předcházení onemocnění pro ty, kteří se zajímají o svůj zdravotní stav a dbají o své zdraví.

Tato diagnostika nenahrazuje lékařskou péči a lékařská vyšetření, ale uplatňuje se v oblasti prevence zdraví a také při snižování vedlejších účinků chemických léků.

Technický popis

pic2Vědecké objevy, na nichž spočívá, jsou završením principů známých a používaných již před staletími. Autorem teorie, na základě které byla tato metoda vyšetření vyvinuta, byl Nikola Tesla. Vývoj přístrojů, které umožňují biorezonanční vyšetření, podléhal dlouhou dobu utajení a přístroje byly využívány k vojenským účelům.

Přístroj funguje podle principu zesílení iniciovaných signálů s desintegrací metastabilních struktur. Ovlivněním externích elektromagnetických polí ztrácejí magnetické momenty molekulárních proudů v přidaných centrech nervových buněk kortexu svou původní orientaci, což má za následek chybné vybavení vířivých struktur nelokalizovaných elektronů, čímž vyvolávají nestabilní metastabilní stavy. Desintegrace těchto stavů působí jako iniciovaný signál. Vyjádřeno fyzikálně je tento přístroj systémem elektronického oscilátoru, který kmitá odpovídající vlnovou délkou elektromagnetického záření, kdy jeho energie je adekvátní s energií odbourávající dominantní vazby, které udržují strukturální organizace biologických objektů v řádném stavu. Přístroj umožňuje vyvolat bioelektrickou aktivitu mozkových neuronů, pomocí této aktivity v pozadí je možné zesilovat selektivně signály, které se oproti statickým proudům dají těžko rozpoznat. Informace o specifických temporálních stavech orgánů a tkání jsou shromažďovány na bázi nekontaktního triger senzoru, který byl vyvinut pomocí moderní informační technologie a mikro ultrazvukových okruhů. Tento senzor odkrývá těžko zjistitelné fluktuace signálů, které vyfiltruje ze zvukových projevů polí a konvertuje do digitální sekvence, kde jsou ošetřeny pomocí mikroprocesoru a pomocí interface kabelu přeneseny do počítače.

Zpět

Jak funguje

pic1Vědci institutu Practical Psychophysics spojili různé alopatické směry a vypracovali metodu aktivní homeostatické kontroly. Diagnostická metoda je výjimečná tím, že dokáže v relativně krátkém čase prověřit celkový zdravotní stav, lokalizovat zánětlivá ložiska v jednotlivých orgánech, vyhodnotit povahu zánětu, objevit alergeny, viry, bakterie, atd. a posoudit stádium poškození buněk, tkání a jednotlivých orgánů. Přístroj během vyšetření nevysílá do těla žádné záření, naopak pomocí senzorů implementovaných do sluchátek snímá stav určitých magnetických polí mozku odrážejících stavy a změny jednotlivých orgánů.

Získaná data jsou poté v počítači vyhodnocována a porovnávána se vzorky uloženými v rozsáhlé databázi. Odchylky od normy pak ukazují současné nebo budoucí zdravotní obtíže.

Komplexní vyšetření probíhá 1-2 hodiny, podle zdravotního stavu vyšetřovaného. Výsledky a doporučení jsou klientům poskytována později, a to z důvodu ušetření času klienta, do týdne nebo dle domluvy e-mailem, dopisem nebo osobně.

Zpět

Kontakt

Mgr.Táňa Ševčíková
Horní Bludovice 433
Horní Bludovice
739 37
e-mail: sevcikova@oberon21sm.cz
tel: 606 173 263


mapa

Zpět

Reference

Rytmus života č.13, 26.3.2007 s.58

biolaz.com

Zpět

 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates